12. März 2018

Für Bewerber

Entscheiden Sie über Ihre Zukunft!

Machen Sie mit uns den nächsten Schritt.

 

Als erfahrener Personaldienstleister Augsburg sind wir das Bindeglied zwischen Ihnen als qualifizierten und engagierten Kandidaten und Unternehmen mit Personalbedarf.

Sowohl für die potenziellen Arbeitgeber wie für unsere Bewerber ist dies eine komfortable Situation, denn wir verbinden unser Wissen über die Kandidaten mit unserem engen Kontakt zu den Unternehmen. Dabei betrachten wir Ihre gesamte Persönlichkeit – nicht nur Ihre fachlichen Qualifikationen.

Es gibt viele gute Gründe mit uns als Partner auf Jobsuche zu gehen:

 • Sie haben Ihre Ausbildung beendet und finden aktuell nicht den richtigen Job
 • Nach einer Auszeit möchten Sie wieder ins Berufsleben einsteigen
 • Sie sind mit Ihrem derzeitigen Arbeitsplatz nicht zufrieden
 • Aus verschiedenen Gründen verändern Sie Ihren Lebensraum

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung. Wir analysieren Ihre Stärken, finden einen geeigneten Job für Sie und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem neuen Arbeitsplatz.

Dabei kümmern wir uns um die vielen kleinen Dinge, die über eine erfolgreiche Bewerbung entscheiden:

 • Erstellung Ihrer Potenzial-Analyse
 • Einholung und Prüfung Ihrer Referenzen
 • Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen
 • Gemeinsame Abstimmung über mögliche Stellenangebote
 • Vereinbarung von Vorstellungsgesprächen
 • Wir begleiten Sie im Einsatz
 • Hilfe bei Wohnungssuche
 • Vorbereitung und Unterstützung bei Behördengängen

Selbstverständlich sind diese Unterstützungsmaßnahmen für Sie als Bewerber kostenlos.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns unverbindlich die Möglichkeiten für Ihre berufliche Zukunft besprechen.

 


Zdecyduj o swojej przyszlosci

Zrob z nami ten pierwszy krok.

Jako doświadczeni usługodawcy personalni, jesteśmy lacznikiem miedzy Toba jako wykwalifikowany  kandydat a Firmami z wymaganiami kadrowych.

Zarówno dla potencjalnego pracodawcy, jak dla naszych kandydatów jest to komfortowa sytuacja, bo łączymy naszą wiedzę o kandydatach z naszym bliskim kontaktem z Firmami. Jednoczesnie patrzymy na cała Twoja osobowosc nie tylko kwalifikacje zawodowe.

Istnieje wiele dobrych powodów, aby pojść z nami jako Parnerem w poszukiwaniu pracy:

 • Zakonczyles swoje wyksztalcenie i obecnie nie możesz znaleźć właściwej pracy !
 • Chcialbys po raz kolejny ponownie rozpocząć karierę !
 • Nie jestes zadowolony ze swojej obecnej pracy !
 • Zmieniles swoje miejsce pobytu !

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Analizujemy Twoje mocne strony, aby znaleźć odpowiednią pracę dla Ciebie i towarzyszymy Tobie w drodze do nowej pracy.

Potrafimy uzyskać połączenie wielu małych rzeczy, które sprawiają, że efektem jest udana aplikacja:

 • Stworzenie Twojej potencjalnej analizy
 • Gromadzenie i sprawdzenie Twoich referencji
 • Przygotowanie spotkan kwalifikacyjnych
 • Wspólne dobieranie wlasciwej pracy
 • Ustalenie terminu spotkania kwalifikacyjnego
 • Bedziemy Ci towarzyszyc w pierwszych krokach zatrudnienia
 • Oferujemy pomoc w znalezieniu mieszkania
 • Wykonamy przygotowanie i zalatwianie spraw urzedowych

Zrozumiale ze te środki wsparcia są bezpłatne dla Ciebie jako wnioskodawcy.

Zachowaj kontakt z nami i daj nam mozliwosc zaproponowania Ci możliwości przyszłej kariery.

 


 

Odlučite Vi o svojoj budućnosti!

Napravite sa nama sljedeći korak

Kao iskusni usluga, mi smo veza između vas angažovanog kvalificiranog kandidata i produzeća sa zahtjevima osoblja.

Takođe za potencijalnog poslodavca i za naše kandidate, ovo je ugodna situacija, jer kombiniramo naše znanje kandidata našim kontakt s tvrtkama.

Uzimamo u obzir cijelu Vašu osobnost, a samo Vaše tehnička kvalifikacije.
Postoje mnogi razlozi s nama kao partnerom ići u potragu za poslom:

 • Vi ste završili svoj zanat, a trenutno nemožete naći pravi posao!
 • Vi se želite vratiti u radni život nakon pauze!
 • Vi niste zadovoljni sa svojim trenutnim poslom!
 • Vi mijenjate Vaš životni prostor!

Oslonite se na naše iskustvo. Mi analiziramo Vaše prednosti, nađemo odgovarajući posao za vas i pratimo vas na putu do novog posla.

Pri tome mi se brinemo za puno malih sitnica, koje određuju uspješnu  primjenu:

 • Stvaranje potencijal analize
 • Prikupljanje i testiranje vaših referenci
 • Priprema razgovor za posao (priprema za intervju)
 • Zajedničko glasovanje o mogućim ponudama radnih mjesta
 • Sporazum razgovora za intervju
 • Mi vas pratimo do zadatku
 • Pomoć u pronalaženju smještaja
 • Priprema i podrška kod vlasti

Naravno, te podrške su besplatne za vas kao kandidata.

Stupite u kontakt s nama i dopustite da vam predložimo mogućnosti za vašu profesionalnu budućnost u dogovoru.

%d Bloggern gefällt das: